Tiếp nhận hơn 102 tỷ đồng ủng hộ làm nhà cho hộ nghèo

Ngày 12/9, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên về tiến độ thực hiện chương trình làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên kiểm tra tiến độ làm nhà cho hộ nghèo tại huyện Mường Chà.

Đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên kiểm tra tiến độ làm nhà cho hộ nghèo tại huyện Mường Chà.

Thông tin về tiến độ triển khai làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, đồng chí Lò Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên, cho biết: Tính đến ngày 10/9, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận ủng hộ từ Trung ương, 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 7 bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 22 tổ chức, doanh nghiệp số tiền hơn 102 tỷ đồng.

Từ nguồn tiếp nhận, Ban Vận động Quỹ đã phân bổ 98 tỷ đồng cho các huyện, thị xã, thành phố; đến nay có hơn 2.100 hộ (trong đó có nhiều hộ chưa được phân bổ kinh phí) đã triển khai làm nhà. Hơn 460 gia đình đã làm xong nhà.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên Lò Văn Mừng cũng cho biết, để bảo đảm tiến độ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, Ban Chỉ đạo các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, tiến độ thực hiện nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong các tầng lớp nhân dân.

Tuy nhiên, tiến độ làm nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Điện Biên hiện nay còn chậm so với kế hoạch; nhiều hộ muốn khởi công làm nhà, nhưng chưa có kinh phí để thực hiện.

Đồng chí Hoàng Công Thủy cùng các thành viên Đoàn công tác tặng quà, động viên hộ nghèo huyện Mường Chà khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Ghi nhận nỗ lực, sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh trong triển khai làm nhà cho hộ nghèo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy đồng thời đề nghị thời gian tới, tỉnh Điện Biên cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa của Đề án đến với nhân dân trong cả nước.

Qua đó, tập trung huy động tối đa nguồn lực từ các địa phương, đơn vị, nhân dân trong cả nước vào cuộc ủng hộ. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên cần thường xuyên sâu sát, kiểm tra, giám sát việc triển khai làm nhà tại các địa phương nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng theo kế hoạch; kịp thời phát hiện, giải quyết tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Trước đó, Đoàn công tác đã kiểm tra việc thực hiện Chương trình làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở các xã Na Sang và Sa Lông (huyện Mường Chà); thăm và tặng quà cho một số hộ nghèo trên địa bàn huyện Mường Chà.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tiep-nhan-hon-102-ty-dong-ung-ho-lam-nha-cho-ho-ngheo-post772101.html