Tiếp nhận cổ vật tượng đồng quý hiếm về Việt Nam

Theo Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), tượng đồng Nữ thần Durga đã về tới Việt Nam và được lưu giữ, bảo quản tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, phục vụ nghiên cứu, xây dựng kế hoạch trưng bày, giới thiệu và phát huy giá trị cổ vật.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tiep-nhan-co-vat-tuong-dong-quy-hiem-ve-viet-nam-125066.htm