Tiếp nhận 550 kg hạt rau giống khôi phục sản xuất

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HMNO)- Theo báo cáo của UBND huyện Thanh Trì, đến hôm nay (13-11), các xã Đại Áng, Tả Thanh Oai và Hữu Hòa vẫn còn nhiều khu dân cư bị ngập nước; trong đó có 2.593 hộ với 12.635 nhân khẩu phải cứu trợ hàng ngày.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/187319