Tiếng vọng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XII đã kết thúc nhưng tiếng vọng từ Ba Đình vẫn lan rộng trong dư luận xã hội. Dưới đây là một phần cuộc trao đổi:

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=18&NewsId=109580