Tiếng vọng một dòng sông – Bút ký của DƯƠNG PHƯƠNG TOẠI

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND – Sau "vụ Vedan", tôi bỗng mang một tâm trạng nghi hoặc về dòng sông Chanh quê tôi. Chiều nay, thơ thẩn đến một bến nhỏ, tôi gặp cô gái cũng đang ngắm dòng sông. Có lẽ cô ở nơi khác đến nên mới có vẻ mải mê như thế? Tôi chào làm quen. Không ngờ, đấy là cô bé Thủy trong đám trẻ chèo đò những năm xưa...

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134834&sub=124&top=43