Tiếng ve

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT - Có lẽ chúng ta không ai là không nhớ tiếng ve kêu mỗi khi hè đến. Tiếng ve kêu cộng với những chùm phượng đỏ khoe sắc báo hiệu cho học sinh một mùa hè hấp dẫn đang chờ đợi.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=153823