Tiếng thoi bên dòng sông Nhuệ

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Lất phất trong sáng mưa xuân, những hạt nhỏ li ti chỉ đủ vương lên tóc như những hạt bụi trắng. Tuy thế, vẫn không ngăn được du khách thập phương về làng lụa thưởng ngoạn, tìm hiểu, trao đổi, mua bán.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=144474&sub=127&top=39