"Tiếng nói người tiêu dùng"... trực tuyến

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Website Kinh Nghiệm Tiêu Dùng đã ra mắt gần 2 tháng. Website mới mở thêm một chuyên mục mới: “Tiếng nói người tiêu dùng”, cung cấp thông tin khiếu nại và giải đáp thắc mắc...

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=7978&t=pcolarticle