Tiếng chim gọi đàn

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Bài thơ đầu tiên của Trần Lê Văn là bài "Trưa rừng" viết ở Thuận Châu (Sơn La) năm 1944. Chàng trai mới ngoài hai mươi tuổi ấy, vừa đặt chân lên miền sơn cước, lòng rưng rưng những cảm xúc mới lạ, tươi non và nhuốm màu lãng mạn:

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/7/95569.cand