Tiếng Anh dự kiến là môn bắt buộc ở cao đẳng

Môn Tiếng Anh dự kiến sẽ trở thành môn học thuộc khối các môn học chung của chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, trừ các ngành, nghề đào tạo giáo viên thuộc chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh Kỳ thi quốc gia 2018

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành chương trình môn học Tiếng Anh trình độ trung cấp và Chương trình môn học Tiếng Anh trình độ cao đẳng thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Theo đó, môn Tiếng Anh của chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng sẽ trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng sử dụng Tiếng Anh cơ bản trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp sau này. Sau khi học xong, người học đạt được trình độ năng lực ngoại ngữ bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ sáu bậc dùng cho Việt Nam, với các kiến thức, kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết), năng lực năng lực tự chủ và trách nhiệm tương ứng. Người học sẽ nhận thức được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc sử dụng Tiếng Anh trong đời sống, học tập và nghề nghiệp; có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng Tiếng Anh vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

Theo dự thảo, nội dung môn học gồm 12 bài học, mỗi bài tám giờ học, gồm bốn giờ học lý thuyết và bốn giờ thực hành. Bên cạnh đó, còn có tám giờ ôn tập và kiểm tra gồm ba giờ lý thuyết, ba giờ thực hành và hai giờ kiểm tra.

Hiện dự thảo Thông tư đang được lấy ý kiến rộng rãi đến hết ngày 2-12.

* Đào tạo Tiếng Anh đáp ứng nhu cầu thị trường lao động

THANH XUÂN - Ảnh: THỦY NGUYÊN