Tiếng Anh cho Lumix FZ28

Tôi có mua 1 máy FZ28 từ Nhật, nhưng máy chỉ có duy nhất tiếng Nhật, không có ngôn ngữ khác, có cách nào chuyển sang tiếng Anh hay không? (có thử tìm firmware nhưng không có)