Tiền và tương đương tiền gần 2.200 tỷ đồng, Viglacera lãi 228 tỷ đồng sau thuế trong quý II

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của Viglacera tăng hơn 14% so với nửa đầu năm ngoái, đạt 514 tỷ đồng, hoàn thành 54% kế hoạch năm 2019.

Ảnh minh họa.

Tổng Công ty Viglacera – CTCP (mã VGC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2019 với lợi nhuận sụt giảm dù doanh thu vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ của Viglacera đạt 2.571 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn tăng chậm hơn giúp lợi nhuận gộp tăng 10,5% lên hơn 620 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm 38% xuống 29,5 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính giảm không đáng kể. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng hơn 25% so với cùng kỳ. Kết quả, Viglacera lãi 288,8 tỷ đồng trước thuế, giảm 3,7%. Lợi nhuận sau thuế thu về 227,8 tỷ đồng, thấp hơn 5,8% so với quý II/2018.

Dù vậy, tính chung 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Viglacera vẫn tăng hơn 14% so với nửa đầu năm ngoái, đạt 514 tỷ đồng, hoàn thành 54% kế hoạch nhờ kết quả quý I tăng trưởng mạnh. Lãi sau thuế thu về 407,6 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 357,4 tỷ đồng.

Tính đến hết quý II, tổng tài sản của Viglacera đã tăng 10,4% so với đầu năm lên 18.245 tỷ đồng chủ yếu do tiền và tương đương tiền, các khoản phải thu và tồn kho. Tồn kho cuối kỳ tăng 14,5% so với đầu năm lên 3.302 tỷ đồng, chiếm 47% tài sản ngắn hạn.

Số dư tiền, tương đương tiền và tiền gửi lên đến 2.183 tỷ đồng, chiếm 31% tài sản ngắn hạn. Ngoài ra, Viglacera còn tích lũy được gần 1.011 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh gần 932 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

THANH HÀ