Tiến triển trong thành lập liên minh tại Đức

Báo Der Spiegel của Đức cho biết, Chủ tịch đảng Dân chủ xã hội (SPD) Sigmar Gabriel và Thủ tướng Đức Angela Merkel, Chủ tịch đảng Liên minh dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), đã đạt được đồng thuận về một số vấn đề quan trọng trong tiến trình đàm phán nhằm thành lập một chính phủ liên minh.

Trong các cuộc thảo luận trực tiếp, chủ tịch 2 đảng đã thống nhất về những điểm quan trọng đầu tiên của nội các mới, theo đó, Chủ tịch SPD Gabriel sẽ giữ ghế phó thủ tướng. Ngoài ra, cặp bộ đôi gồm Bộ Ngoại giao - Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ - Bộ Tư pháp sẽ được chia đều để mỗi bên đều được nắm giữ một bộ quan trọng.

VĂN ĐỖ