Tiến tới thành lập tòa án sơ thẩm cấp khu vực

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Chất lượng công tác điều tra, truy tố còn hạn chế “Đẩy nhanh tiến độ và chất lượng xét xử, hạn chế thấp nhất số bản án bị hủy do nguyên nhân chủ quan của cán bộ tòa án, nâng cao chất lượng tranh tụng, tăng số phiên tòa lưu động và tiến tới thành lập tòa án sơ thẩm cấp khu vực”.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/206575.asp