Kết thúc phiên họp trù bị Đại hội Đảng XIII

Kết thúc phiên họp trù bị Đại hội Đảng XIII

Sáng 25/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp phiên trù bị, hoàn tất công tác chuẩn bị...
Trung ương bàn những gì trong 15 hội nghị của khóa XII?

Trung ương bàn những gì trong 15 hội nghị của khóa XII?

Phương tiện lưu thông trong những ngày diễn ra Đại hội XIII như thế nào?

Phương tiện lưu thông trong những ngày diễn ra Đại hội XIII như thế nào?

Chiếu phim chào mừng Đại hội XIII của Đảng tại Hà Nội

Chiếu phim chào mừng Đại hội XIII của Đảng tại Hà Nội

Đảm bảo giao thông xuyên suốt trên các tuyến đường phục vụ Đại hội XIII

Đảm bảo giao thông xuyên suốt trên các tuyến đường phục vụ Đại hội XIII

Phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng

Phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng

Dự thảo văn kiện Đại hội XIII: Chuẩn bị công phu, bài bản, chất lượng

Dự thảo văn kiện Đại hội XIII: Chuẩn bị công phu, bài bản, chất lượng

Người dân TP.Hồ Chí Minh đặt niềm tin vào Đại hội

Người dân TP.Hồ Chí Minh đặt niềm tin vào Đại hội

Các đại biểu tin tưởng Đại hội XIII của Đảng

Các đại biểu tin tưởng Đại hội XIII của Đảng

Gửi gắm kỳ vọng của nhân dân tới Đảng

Gửi gắm kỳ vọng của nhân dân tới Đảng

Hình ảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chỉ số hạnh phúc - từ khát vọng đến định hướng của Đại hội Đảng

Chỉ số hạnh phúc - từ khát vọng đến định hướng của Đại hội Đảng

Đại hội XIII bầu Đoàn Chủ tịch, thông qua Quy chế bầu cử

Đại hội XIII bầu Đoàn Chủ tịch, thông qua Quy chế bầu cử

Các đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội Đảng XIII

Các đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội Đảng XIII

Niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố, tăng cường

Niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố, tăng cường

Phiên họp trù bị Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

Phiên họp trù bị Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

Ước vọng của dân Quảng Nam trước thềm Đại hội XIII của Đảng

Ước vọng của dân Quảng Nam trước thềm Đại hội XIII của Đảng

Phòng chăm sóc đặc biệt phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng

300 cán bộ y tế túc trực tại Đại hội Đảng XIII

300 cán bộ y tế túc trực tại Đại hội Đảng XIII

Hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại phiên họp trù bị Đại hội Đảng

Hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại phiên họp trù bị Đại hội Đảng

Trưng bày ảnh của TTXVN thu hút sự quan tâm của các đại biểu dự Đại hội XIII

Trưng bày ảnh của TTXVN thu hút sự quan tâm của các đại biểu dự Đại hội XIII

Theo chân cảnh sát kiểm tra giao thông bảo vệ Đại hội Đảng XIII

Theo chân cảnh sát kiểm tra giao thông bảo vệ Đại hội Đảng XIII

Sẵn sàng các phương án y tế phục vụ Đại hội XIII

Sẵn sàng các phương án y tế phục vụ Đại hội XIII

Tất cả đại biểu và người phục vụ Đại hội XIII đều 2 lần âm tính với SARS-CoV-2

Tất cả đại biểu và người phục vụ Đại hội XIII đều 2 lần âm tính với SARS-CoV-2

Hình ảnh phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng

Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba: Thắng lợi của Đại hội Đảng lần thứ XIII, động lực mới cho sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam

Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba: Thắng lợi của Đại hội Đảng lần thứ XIII, động lực mới cho sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam

Độc đáo 7 km 'Đường cờ' chào mừng Đại hội Đảng

Độc đáo 7 km 'Đường cờ' chào mừng Đại hội Đảng

Hình ảnh đoàn xe đưa các biểu tới Trung tâm Hội nghị quốc gia

Hình ảnh đoàn xe đưa các biểu tới Trung tâm Hội nghị quốc gia

Góp trí tuệ Vùng mỏ vào thành công Đại hội

Góp trí tuệ Vùng mỏ vào thành công Đại hội

Hôm nay, Hà Nội có mưa và sương mù bao phủ

Hôm nay, Hà Nội có mưa và sương mù bao phủ

Hà Tĩnh rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Vai trò, ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Vai trò, ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đoàn xe đại biểu tiến về Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Đoàn xe đại biểu tiến về Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Niềm tin mới, động lực mới!

Niềm tin mới, động lực mới!

Đại hội XIII: Định hướng tầm nhìn, chiến lược cho tương lai

Đại hội XIII: Định hướng tầm nhìn, chiến lược cho tương lai

Trắng đêm kiểm tra bảo đảm an toàn Đại hội Đảng

Trắng đêm kiểm tra bảo đảm an toàn Đại hội Đảng

Giáo sư Việt Nam tại Pháp nêu bật sức mạnh đoàn kết của dân tộc

Giáo sư Việt Nam tại Pháp nêu bật sức mạnh đoàn kết của dân tộc

Nhân dân cả nước tin tưởng hướng về Đại hội XIII của Đảng

Nhân dân cả nước tin tưởng hướng về Đại hội XIII của Đảng

'Chúng ta có một lộ trình chung - hướng tới chủ nghĩa xã hội'

'Chúng ta có một lộ trình chung - hướng tới chủ nghĩa xã hội'

Hôm nay (25/1), ngày làm việc đầu tiên của Đại hội Đảng XIII

Hôm nay (25/1), ngày làm việc đầu tiên của Đại hội Đảng XIII

Cận cảnh đường phố ngày đầu tiên Đại hội Đảng toàn quốc XIII

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Chào đón sự kiện chính trị trọng đại của đất nước

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Chào đón sự kiện chính trị trọng đại của đất nước

ĐH Đảng XIII: Quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước

ĐH Đảng XIII: Quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước

Đại hội XIII: Mở rộng không gian đổi mới để Việt Nam vượt lên

Đại hội XIII: Mở rộng không gian đổi mới để Việt Nam vượt lên

Đại hội XIII: Chỉ dấu công cuộc đổi mới lần thứ hai bắt đầu

Đại hội XIII: Chỉ dấu công cuộc đổi mới lần thứ hai bắt đầu