Tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân

Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38 ngày 7-9-2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”, công tác BHYT trên địa bàn tỉnh ngày càng được quan tâm, chất lượng khám, chữa bệnh BHYT ngày càng cải thiện, người dân được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật y tế hiện đại, nhiều thuốc mới, hiệu quả cao. Chính sách BHYT đã bảo đảm nguyên tắc chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia BHYT.

Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”. Theo báo cáo của BHXH tỉnh, tính đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 1.196.529 người tham gia BHYT, đạt 94,9% dân số có thẻ BHYT, vượt 0,9% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Tỷ lệ tham gia BHYT theo hộ gia đình năm 2009 là 11%; năm 2018 đạt 75%; đến năm 2023 đạt 87%.

Để có được những kết quả nổi bật trên, cả hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến xã đã quán triệt và triển khai kịp thời, đầy đủ nội dung Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư. Tỉnh ủy đã ban hành chương trình hành động, chỉ thị, nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Trong đó, Tỉnh ủy đưa chỉ tiêu BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHYT vào chỉ tiêu kinh tế - xã hội; thành lập ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT; xây dựng lộ trình phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT… Các cấp ủy theo chức năng, nhiệm vụ đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT phù hợp với tình hình của từng đơn vị, địa phương; đảm bảo cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến thôn, tổ dân phố cùng chung sức thực hiện nhiệm vụ về BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội lâu dài, bền vững cho mọi người dân. HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã đưa chỉ tiêu BHXH, BHYT vào chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm và giai đoạn của địa phương. Hàng năm, giữa nhiệm kỳ, từng giai đoạn, HĐND các cấp thực hiện đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời điều chỉnh các giải pháp phù hợp để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu BHXH, BHYT.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh (bên trái) tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế hộ gia đình cho người dân.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh (bên trái) tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế hộ gia đình cho người dân.

UBND tỉnh căn cứ vào chương trình hành động, chỉ thị của Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành hệ thống văn bản để tổ chức thực hiện nhiệm vụ về BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh như: Giao chỉ tiêu BHXH, BHTN, BHYT ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và giao đến từng thôn, tổ dân phố; chỉ đạo Tổ công tác liên ngành thu nợ BHXH, BHYT cấp tỉnh, cấp huyện hàng năm thực hiện đôn đốc, kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT; ban hành Bộ tiêu chí xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ về BHXH, BHYT đối với UBND cấp huyện, khối trường đại học, cao đẳng, trung học. Đồng thời, ban hành kế hoạch chỉ đạo, thực hiện thông tin, tuyên truyền về BHXH, BHTN, BHYT trên toàn tỉnh với nhiều nội dung, giải pháp đa dạng, hiệu quả; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ về BHXH, BHTN, BHYT…

Với những kết quả đạt được cho thấy sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền và các sở, ban, ngành, địa phương đối với chính sách BHXH nói chung, BHYT nói riêng trên địa bàn đã có sự thống nhất toàn diện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo sự đồng thuận cao.

Đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền

Ông Lê Hùng Chính - Phó Giám đốc Quản lý, điều hành BHXH tỉnh cho biết, bên cạnh kết quả nổi bật, công tác BHYT trên địa bàn tỉnh vẫn tồn tại một số hạn chế. Trong đó, một số tổ chức, đơn vị, đặc biệt là các doanh nghiệp chưa nghiêm túc thực hiện các chính sách BHYT cho người lao động; chất lượng công tác phối hợp liên ngành, tuyên truyền chính sách BHYT còn hạn chế, hiệu quả chưa cao… Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ tại Chỉ thị số 38, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BHXH tỉnh đã kiến nghị nhiều nhóm giải pháp, đặc biệt trong công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia để tiến tới BHYT toàn dân.

Các cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành liên quan cần xác định việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên gắn liền với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. BHXH tỉnh sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành và hội đoàn thể đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong thực hiện chính sách BHYT. Nội dung chủ yếu tập trung tăng cường thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa nhân văn của chính sách BHYT; đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với người sử dụng lao động, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHYT, ngăn chặn kịp thời các hành vi tiêu cực, gian lận để trục lợi quỹ BHYT, đảm bảo công tác quản lý, sử dụng các quỹ BHYT an toàn và hiệu quả; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT của các doanh nghiệp.

MAI HOÀNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202404/tien-toi-bao-hiem-y-te-toan-dan-97c5c19/