Tiên phong nuôi chim công, chàng trai Hải Dương có thu nhập nửa tỉ mỗi năm

    Báo Tiền Phong
    GốcHải Dương

    Là một trong những người tiên phong nuôi công ở Hải Dương, sau hơn 7 năm, anh Nguyễn Văn Phương (xã Văn Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đã gây dựng thành công trang trại rộng 4000m2 với mức thu nhập lên tới 500 triệu đồng mỗi năm.

    Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tien-phong-nuoi-chim-cong-chang-trai-hai-duong-co-thu-nhap-nua-ti-moi-nam-post1438496.tpo