Tiến Minh tự lên thực đơn dinh dưỡng hàng ngày

Vận động viên cầu lông giỏi nhất Việt Nam tự tìm hiểu và xây dựng thực đơn cho mình, chứ không có chuyên gia tư vấn dinh dưỡng hỗ trợ, kể cả khi đi thi đấu các giải lớn.