xe máy Honda ngày 21/04/2021 10:24

Tên xe Giá niêm yết (VNĐ) Giá thương lượng (VNĐ) Loại xe Nguồn gốc Động cơ Hộp số
Air Blade Cao cấp 40,000,000 38,100,000 Xe tay ga Lắp ráp 125 Vô cấp
Air Blade Sơn mờ đặc biệt 40,000,000 39,800,000 Xe tay ga Lắp ráp 125 Vô cấp
Air Blade Sơn từ tính cao cấp 41,000,000 39,400,000 Xe tay ga Lắp ráp 125 Vô cấp
Air Blade Thể thao 38,000,000 36,600,000 Xe tay ga Lắp ráp 125 Vô cấp
Balde (Tiêu chuẩn. Phanh cơ - Vành nan hoa) 18,600,000 18,500,000 Xe số Lắp ráp 110 4 số
Blade (Thể thao, Phanh đĩa, Vành đúc) 21,100,000 20,900,000 Xe số Lắp ráp 110 4 số
Blade (Tiêu chuẩn. Phanh đĩa - Vành nan hoa) 19,600,000 19,300,000 Xe số Lắp ráp 110 4 số
Future (Vành đúc) 31,000,000 29,300,000 Xe số Lắp ráp 125 4 số
Future (Vành nan hoa) 30,000,000 30,100,000 Xe số Lắp ráp 125 4 số
Lead cao cấp 39,300,000 40,500,000 Xe tay ga Lắp ráp 125 Vô cấp
Lead tiêu chuẩn 37,500,000 39,000,000 Xe tay ga Lắp ráp 125 Vô cấp
MSX 50,000,000 51,000,000 Xe côn tay Nhập khẩu 125 4 số
PCX cao cấp 55,500,000 51,400,000 Xe tay ga Lắp ráp 125 Vô cấp
PCX tiêu chuẩn 52,000,000 50,200,000 Xe tay ga Lắp ráp 125 Vô cấp
SH 125 ABS 76,000,000 83,600,000 Xe tay ga Lắp ráp 125 Vô cấp
SH 125 CBS 68,000,000 75,500,000 Xe tay ga Lắp ráp 125 Vô cấp
SH 150 ABS 90,000,000 98,000,000 Xe tay ga Lắp ráp 150 Vô cấp
SH 150 CBS 82,000,000 85,000,000 Xe tay ga Lắp ráp 150 Vô cấp
SH Mode Cá tính 51,500,000 55,400,000 Xe tay ga Lắp ráp 125 Vô cấp
SH Mode Thời trang 51,500,000 53,600,000 Xe tay ga Lắp ráp 125 Vô cấp
SH Mode Tiêu chuẩn 51,000,000 55,000,000 Xe tay ga Lắp ráp 125 Vô cấp
Vision cao cấp 30,000,000 33,500,000 Xe tay ga Lắp ráp 100 Vô cấp
Vision thời trang 30,000,000 33,800,000 Xe tay ga Lắp ráp 100 Vô cấp
Wave Apha 17,800,000 17,800,000 Xe số Lắp ráp 100 4 số
Wave RSX (Phanh cơ, Vành nan hoa) 21,500,000 21,000,000 Xe số Lắp ráp 110 4 số
Wave RSX (Phanh đĩa Vành đúc) 24,500,000 24,600,000 xe số Lắp ráp 110 4 số
Wave RSX (Phanh đĩa Vành nan hoa) 22,500,000 22,000,000 Xe số Lắp ráp 110 4 số
Winner (Cao cấp) 46,000,000 43,600,000 Xe côn tay Lắp ráp 150 6 số
Winner (Thể thao) 45,500,000 41,800,000 Xe côn tay Lắp ráp 150 6 số

Nguồn: vnexpress.net