Tiến hành 3 đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành ATTP

Ngày 16/2/2017, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra ATTP năm 2017.

Kế hoạch do Phó Trưởng ban Thường trực, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ký, yêu cầu thanh tra, kiểm tra toàn diện việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP tại các cơ sở thực phẩm; cùng với triển khai thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, yêu cầu triển khai thanh tra, kiểm tra đột xuất theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Bảo đảm kiểm soát ATTP thường xuyên, liên tục trong năm, tránh triển khai theo phong trào; làm tốt công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp nhằm không gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp và người dân sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng có liên quan, tăng cường phối hợp liên ngành từ Trung ương đến địa phương để bảo đảm các đoàn thanh tra, kiểm tra đủ mạnh nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP theo quy định của pháp luật; tránh chồng chéo hoặc bỏ sót đối tượng thanh tra, kiểm tra và nâng cao hiệu lực quản lý.

Tại tuyến Trung ương, năm 2017, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh ATTP triển khai 3 đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATTP, bao gồm: Thanh tra, kiểm tra liên ngành ATTP dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân năm 2017. Thanh tra, kiểm tra liên ngành ATTP trong Tháng Hành động vì ATTP năm 2017. Thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2017.

Tại các địa phương, căn cứ kế hoạch cùa Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh ATTP, Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh ATTP các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch của Ban Chỉ đạo và triển khai thực hiện kế hoạch; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành của Trung ương khi thanh tra, kiểm tra trên địa bàn.

Bên cạnh các hoạt động liên ngành, kế hoạch cũng chỉ rõ các cuộc/đợt thanh tra, kiểm tra trong ngành Y tế; ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ngành Công Thương.

Trọng tâm các hoạt động thanh tra, kiểm tra được chỉ rõ gồm: Thanh tra, kiểm tra bảo đảm chất lượng thực phẩm; đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm; đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; đối với cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố; đối với cơ quan quản lý về ATTP; thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP cấp quận/huyện, xã/phường theo Quyết định số 38/2015/QĐ-TTg ngày 9/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Hàm Hương