Tiền gửi của người dân lập kỷ lục mới

Tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng đạt 6,67 triệu tỷ đồng vào tháng 3/2024. Đây là mức kỷ lục từ trước đến nay trong ngành ngân hàng tại Việt Nam.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tien-gui-cua-nguoi-dan-lap-ky-luc-moi-125352.htm