Tiền Giang trúng mùa vụ lúa hè thu

Nông dân các huyện phía Tây và vùng ngọt hóa Gò Công của tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương thu hoạch lúa đông xuân 2022-2023 với niềm vui vừa trúng mùa, vừa trúng giá, lợi nhuận cao.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tien-giang-trung-mua-vu-lua-he-thu-103485.htm