Tiền Giang: Thành lập tổ hợp tác khai thác thủy sản ở biển Đông

Tổ hợp tác khai thác thủy sản Thanh Thành Nguyên có 4 thành viên với 6 tàu, có tổng công suất 1.600 CV, hành nghề lưới rê 10, do bà Nguyễn Thị Dưa làm tổ trưởng.

Tổ hợp tác có tổng số vốn 6,7 tỷ đồng, trong đó vốn cố định 4,3 tỷ đồng và vốn lưu động 2,4 tỷ đồng. Ngư trường khai thác của Tổ hợp tác chủ yếu ở vùng biển Đông, Trường Sa - Hoàng Sa… Ngoài việc khai thác thủy sản, Tổ hợp tác còn có nhiệm vụ hỗ trợ, giúp đỡ nhau trên biển, tham gia cứu hộ, cứu nạn, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự trên biển…

H.C.