Tiền Giang phát huy tiềm năng du lịch sinh thái

Tổng cục Dạy nghề tập trung đào tạo nghề trình độ cao

Nhằm phát huy tiềm năng du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, tỉnh Tiền Giang tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch, sắp xếp tuyến du lịch hợp lý, hấp dẫn kết hợp khai thác các tuyến mới; đa dạng hóa các sản phẩm du lịch.

Các công trình phục vụ lưu trú tiêu chuẩn cao như các khách sạn Mekong Mỹ Tho, Cửu Long và khách sạn Lạc Hồng trên địa bàn TP Mỹ Tho được đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Tỉnh tiếp tục đầu tư hoàn thiện Khu sinh thái nghỉ dưỡng trên cù lao Thới Sơn (TP Mỹ Tho), Khu du lịch sinh thái biển Tân Thành - Hàng Dương, huyện Gò Công Đông và Khu Bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười thuộc huyện Tân Phước. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển du lịch trong năm là 430 tỷ đồng; phấn đấu đón 1.386 nghìn lượt du khách, tăng 8,5% so năm 2013.

Định hướng của Tiền Giang từ nay đến năm 2015 và tầm nhìn 2020 là khai thác tốt tiềm năng du lịch trên cả ba vùng sinh thái: sinh thái ngọt ven sông Tiền, sinh thái ngập nước Đồng Tháp Mười thuộc huyện Tân Phước và sinh thái biển Gò Công.

* Năm 2014, Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tiếp tục thực hiện Chương trình đào tạo nghề trình độ cao; đào tạo nghề cho lao động nông thôn,... Tổng cục chọn 40 trường để tập trung đầu tư phát triển thành trường chất lượng cao; xây dựng chín tiêu chí, chỉ số đánh giá một trường chất lượng cao như: đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở dạy nghề; phấn đấu tất cả các nghề đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo; tất cả nghề trọng điểm đào tạo đạt chuẩn cấp độ quốc gia, trong đó có ít nhất ba nghề đào tạo đạt chuẩn cấp độ ASEAN hoặc cấp độ quốc tế và được các tổ chức giáo dục của khu vực ASEAN hoặc quốc tế công nhận văn bằng, chứng chỉ,...

Tổng cục Dạy nghề tiếp tục hướng dẫn, tăng cường tổ chức điều tra giám sát việc thực hiện dạy nghề lao động nông thôn. Theo số liệu thống kê, hiện nay có khoảng 78% số lao động nông thôn sau khi được đào tạo có việc làm.

PV và TTXVN