Tiền Giang: Nhân rộng mô hình giúp vốn cho hộ nghèo phát triển kinh tế

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Làm cho dân có ăn, làm cho dân có mặc, làm cho dân có chỗ ở, làm cho dân được học hành”. Trong những năm qua bằng nguồn nhân lực từ cuộc vận động "Ngày vì người nghèo”, MTTQ các cấp trong tỉnh Tiền Giang đã tổ chức được nhiều chương trình giúp cho hộ nghèo có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Làm cho dân có ăn, làm cho dân có mặc, làm cho dân có chỗ ở, làm cho dân được học hành”. Trong những năm qua bằng nguồn nhân lực từ cuộc vận động "Ngày vì người nghèo”, MTTQ các cấp trong tỉnh Tiền Giang đã tổ chức được nhiều chương trình giúp cho hộ nghèo có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống.

Những năm gần đây Quỹ "Vì người nghèo” các cấp được các doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh, nhân dân ở khu dân cư đóng góp bình quân trên 23 tỷ đồng/1năm. Từ nguồn kinh phí này, MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành bình xét xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà theo Quyết định 167/TTg và các chương trình an sinh xã hội khác. Ngoài các hoạt động vì người nghèo, các chương trình an sinh xã hội một hoạt động gần đây được các doanh nghiệp, mạnh thường quân và Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo” các cấp quan tâm và có hiệu quả là: Cho mượn vốn làm ăn, chăn nuôi không lấy lãi, điển hình từ năm 2005-2011, toàn tỉnh Tiền Giang thực hiện 59 dự án với 947 hộ tham gia với số tiền trên 4 tỷ đồng. Trong đó cấp tỉnh 17 dự án với 205 hộ, số tiền trên 1 tỷ đồng, qua thực hiện có 98 hộ thoát nghèo bền vững; cấp huyện, xã có 42 dự án với 742 người tham gia, số tiền trên 3 tỷ đồng, qua thực hiện có 230 hộ thoát nghèo bền vững, các hộ còn lại đang tiếp tục thực hiện dự án.

Để thực hiện dự án không phải là chuyện dễ, bước đầu MTTQ cơ sở có khảo sát, đánh giá và chọn ra hộ nghèo cần hỗ trợ những gì để phát triển kinh tế theo từng mô hình và tổng hợp báo cáo cấp ủy, lập danh sách xây dựng dự án và Ban quản lý dự án, có xác nhận đề nghị lên Đảng ủy và UBND xã. Thời gian thực hiện dự án tùy theo mô hình từ 2 hoặc 3 năm; thu hồi vốn hàng quý hoặc 6 tháng. (Ví dụ: Kinh doanh nhỏ sửa xe thu hồi vốn hàng tháng, nuôi heo 6 tháng thu hồi vốn, nuôi bò 1 năm thu hồi vốn...). Hình thức thực hiện nguồn vốn là sau khi có dự án thì vận động mạnh thường quân hoặc báo cáo cho mượn từ Quỹ "Vì người nghèo”. Để dự án có hiệu quả, MTTQ và các ngành cần tăng cường phối hợp với các đơn vị chuyên môn như về tư vấn, hội thảo, tọa đàm, hướng dẫn cách chăn nuôi, trồng trọt...

Qua 7 năm thực hiện 59 dự án đến nay chưa có dự án nào thất thoát, số tiền vốn vẫn thu hồi đầy đủ. Hộ nghèo rất phấn khởi khi được cho mượn vốn mà không trả lãi và thoát nghèo bền vững. Qua khảo sát, tỉnh Tiền Giang có 1 huyện nghèo với 6 xã (huyện Tân Phú Đông) và 10 xã có bãi ngang ven biển. Toàn tỉnh còn 9,6% hộ nghèo, việc cho mượn vốn từ Quỹ "Vì người nghèo” được nhân dân, doanh nghiệp và mạnh thường quân đồng thuận, nhưng chưa được quy chế quy định. Những sáng kiến, mô hình trên cần nhân rộng và các ngành, các cấp cần nghiên cứu để giúp người nghèo ổn định kinh tế và thoát nghèo bền vững.

Huỳnh Hải

Gửi cho bạn bè

Bản in