Tiền Giang: Hoàn thành công tác bầu cử trưởng, phó ấp

Cuộc bầu cử đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia bàn, biểu quyết các vấn đề quan trọng ở cộng đồng dân cư, làm cơ sở cho chính quyền quyết định.

Tiền Giang: Hoàn thành công tác bầu cử trưởng, phó ấp - Ảnh 1

UBND xã Tân Đông.

Ngày 23/10/2016, BCĐ bầu cử trưởng ấp, khu phố, phó trưởng ấp, khu phố huyện Gò Công Đông nhiệm kỳ 2016– 2019 đã hoàn thành tốt đẹp, với 13 đơn vị, gồm 11 xã là: Bình Nghị, Tân Đông , Tân Tây, Gia Thuận, Tân Phước, Kiểng Phước, Bình Ân, Tân Điền, Tăng Hòa, Tân Thành, Phước Trung và 2 thị trấn: Tân Hòa và Vàm Láng.

Ông Đoàn Minh Hương- Bí thư Đảng Ủy xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, cho biết: “Ngay từ chiều tối ngày 22/10/2016, BCĐ bầu cử xã Tân Đông đã bố trí lức lượng đảm bảo hoạt động của việc bầu cử diễn ra lúc 7 giờ sang ngày 23/10/2016. Và từ sáng sớm ngày 23/10/2016, thành viên BCĐ bầu cử đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu, thực hiện công tác bầu cử theo quy định và giám sát công tác bầu cử ở các điểm bỏ phiếu như đã được giao nhiệm vụ…”.

Qua đó, có thể thấy được cuộc bầu cử đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia bàn, biểu quyết các vấn đề quan trọng ở cộng đồng dân cư, làm cơ sở cho chính quyền quyết định theo Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường thị trấn; đảm bảo quyền làm chủ của công dân trong công tác tham gia xây dựng chính quyền…

PV/KD&PL