Tiền Giang công bố kết quả lấy ý kiến thành lập thành phố mới

Đối với việc thành lập thành phố Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang, có 99.113/99.282 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,83%.

Ngày 1/12, thông tin từ UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh vừa có báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp, thành lập các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, UBND tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo UBND thị xã Gò Công thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về việc sắp xếp các phường 1, 2, 3, 4 thuộc thị xã Gò Công theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15; thành lập các phường Long Chánh, Long Hưng, Long Thuận, Long Hòa thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang.

Báo cáo khẳng định, công tác thông tin, tuyên truyền về lấy ý kiến cử tri được chính quyền địa phương thực hiện công khai, dân chủ, đúng pháp luật và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; hình thức thông tin tuyên truyền đa dạng. Tại các xã, phường thuộc thị xã Gò Công, UBND cấp xã thành lập các Tổ lấy ý kiến và phân công nhân sự phục vụ cho quá trình lấy ý kiến cử tri, đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

Công tác niêm yết danh sách cử tri (bao gồm cử tri thường trú và tạm trú), tài liệu lấy ý kiến được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, công khai. Công tác phát phiếu được tiến hành trực tiếp đến từng hộ gia đình theo từng ấp, khu phố. Công tác kiểm phiếu được thực hiện dân chủ, minh bạch, đúng quy định.

Trong quá trình tổ chức lấy ý kiến cử tri không phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc sắp xếp, thành lập các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập TP. Gò Công.

Kết quả, đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính thuộc thị xã Gò Công giai đoạn 2023 - 2025: sáp nhập Phường 1 và Phường 4 thành một đơn vị hành chính, lấy tên gọi là Phường 1; sáp nhập Phường 2 và Phường 3 thành một đơn vị hành chính, lấy tên gọi là Phường 2 cho thấy, có 23.751/23.783 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,86%.

Đối với việc thành lập các phường Long Chánh, Long Hưng, Long Thuận, Long Hòa thuộc thị xã Gò Công, có 28.130/28.214 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,7%. Đặc biệt, đối với việc thành lập thành phố Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang, có 99.113/99.282 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,83%.

Qua tổng hợp ý kiến của cử tri, có một số ý kiến khác về việc thành lập 4 phường và thành lập thành phố Gò Công. Cụ thể: Cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ thành lập 4 phường và thành lập thành phố Gò Công; tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông tại các xã dự kiến thành lập phường; có các giải pháp đảm bảo tính mỹ quan đô thị sau khi thành lập thành phố…

Liên quan các ý kiến trên, UBND tỉnh Tiền Giang đã ghi nhận, đồng thời xây dựng thành các giải pháp, định hướng phát triển các phường mới thành lập và thành phố Gò Công tại Đề án để tổ chức thực hiện.

Nhật Huy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tien-giang-cong-bo-ket-qua-lay-y-kien-thanh-lap-thanh-pho-moi-post1591893.tpo