Tiền Giang: Chỉ số PAR Index và Chỉ số SIPAS năm 2023 đều tăng

Sáng 17-4, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã công bố kết quả Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) năm 2023 và Chỉ số hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS) năm 2023.

 Cải cách hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân. Ảnh: PHƯƠNG MAI

Cải cách hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân. Ảnh: PHƯƠNG MAI

Đây là năm thứ 12 liên tiếp, Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan triển khai xác định, công bố Chỉ số PAR index của các bộ, các tỉnh, thành phố cả nước; là năm thứ 7 triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục của cơ quan hành chính tại tất cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo đó, Chỉ số PAR Index của Tiền Giang năm 2023 đạt 85,77 điểm (năm 2022 đạt 82,58 điểm), tăng 3,19 điểm, xếp thứ 50/63 tỉnh, thành trong cả nước (năm 2022 xếp hạng 53/63), tăng 3 bậc; Chỉ số SIPAS năm 2023 đạt 80,25% (năm 2022 đạt 76,56 điểm), xếp hạng 47/63 tỉnh, thành trong cả nước (năm 2022 hạng 53/63), tặng 7 bậc so với năm 2022, tăng 3,69% giá trị.

Kết quả trên cho thấy, thời gian qua, Tiền Giang luôn quyết tâm cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính. Tuy nhiên, kết quả đạt được trong thực hiện các chỉ số trên trong năm 2023 vẫn chưa được như mong muốn. Trong năm 2024, tỉnh tiếp tục nỗ lực để cải thiện các chỉ số trên nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

P.V

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/chinh-tri/202404/tien-giang-chi-so-par-index-va-chi-so-sipas-nam-2023-deu-tang-1008242/