Tiền Giang cải thiện cấp nước sinh hoạt nông thôn

(Chinhphu.vn) - Nhằm hiện thực hóa Chiến lược quốc gia về Cấp nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2020, Tiền Giang đang thực hiện những giải pháp tích cực nhằm phát triển hệ thống cấp nước trên địa bàn.

Ảnh minh họa

Tỉnh Tiền Giang phấn đấu đến cuối năm 2013 nâng tỉ lệ hộ dân dùng nước sạch phục vụ sinh hoạt và đời sống, bảo vệ sức khỏe từ 93% hiện nay lên 95% tại các đô thị trong tỉnh và từ 86% hiện nay lên 89,5% đối với các vùng nông thôn. Trong đó số hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung từ mức 76,38% hiện nay lên 79,5%.

Để đạt mục tiêu đề ra, trong năm 2013, Tiền Giang triển khai 21 dự án cấp nước, trong đó có 5 dự án cấp nước tại các xã xây dựng nông thôn mới và 16 dự án cấp nước phục vụ các địa bàn nông thôn khó khăn, vùng ngập lũ Đồng Tháp Mười và xã cù lao xa xôi.

Ngoài ra, trong khuôn khổ qui hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2012-2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt, Tiền Giang cũng triển khai 2 dự án ưu tiên đầu tư cấp nước ở các xã cù lao ven biển huyện Tân Phú Đông trong hai năm 2013-2014 là Dự án cấp nước 5 xã cù lao huyện Tân Phú Đông giai đoạn 2, giai đoạn 3 và Dự án đầu tư phát triển tuyến ống chuyển tải xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông.

Khi hai dự án này hoàn thành giúp cải thiện việc cấp nước sinh hoạt, giải quyết tình trạng thiếu nước ngọt phục vụ đời sống vào mùa khô hạn, xâm nhập mặn hằng năm ở huyện cù lao Tân Phú Đông là huyện nằm trong diện huyện khó khăn nhất cả nước.

Đáng chú ý, trong định hướng qui hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến 2020, Tiền Giang cũng coi trọng việc mở rộng mạng lưới cấp nước từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo cung cấp đủ nguồn nước phục vụ cộng đồng, nâng cao chất lượng nước phục vụ sinh hoạt. Tỉnh cũng kết hợp nhiều loại hình cung cấp nước phù hợp với từng địa bàn như trạm cấp nước tập trung đối với các huyện phía Tây và vùng ngọt hóa Gò Công, cấp nước nhỏ lẻ qui mô hộ gia đình ở các xã ven biển và cù lao nhiễm mặn thường xuyên.

Minh Trí