Tiên đoán game giới 25 năm tới: Cái chết của console

Ở giai đoạn 2008 - 2023, TV sẽ được thay thế bằng một cặp kính chiếu thẳng hình ảnh vào nhãn cầu của bạn. Và game thủ sẽ không cần đến tay để chơi nữa.