Tiền đen và khủng bố "rình rập" tân chính phủ Ấn Độ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    KTĐT - Rất nhiều ứng viên triển vọng cho vị trí thủ tướng từ Mặt trận thứ ba và thứ tư đã thất bại. Các đảng phái từng nuôi những tên tội phạm để hăm dọa các cử tri, đang phải ngậm đắng nuốt cay.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=150237