Tiền của nhà nước – Tiền của nhân dân

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trong tình hình hiện nay, việc tìm giải pháp để tăng hiệu quả sử dụng đồng tiền chi cho giáo dục cần thiết hơn là chăm chăm yêu cầu người dân đóng góp thêm.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=31831