Tiền của người tham gia đóng BHXH sẽ được quản lý thế nào?

  Báo Pháp Luật TP.HCM
  489 liên quanGốc

  Người lao động muốn biết khi họ đóng tiền vào quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) thì quỹ bảo hiểm được Nhà nước quản lý và đầu tư thế nào...

  Công ty chúng tôi có người lao động (NLĐ) nước ngoài. NLĐ thường đặt câu hỏi rằng khi họ đóng tiền vào quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) thì quỹ bảo hiểm được Nhà nước quản lý và đầu tư thế nào?

  Ngoài ra, NLĐ nước ngoài cũng thường thắc mắc khi họ tham gia BHXH bắt buộc thì sẽ được hưởng những quyền lợi gì? Thời gian giải quyết khi người nước ngoài nhận BHXH một lần lúc về nước ra sao?

  Bạn đọc có địa chỉ mail nguyenthanhhao…@gmail.com

  Bảo hiểm Xã hội TP.HCM trả lời:

  Vấn đề quản lý quỹ: Về nguyên tắc, quỹ BHXH được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch; được sử dụng đúng mục đích và được hạch toán độc lập theo các quỹ thành phần, các nhóm đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

  Quỹ BHXH được sử dụng để:

  - Trả các chế độ BHXH cho NLĐ;

  - Đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng hưởng các chế độ BHXH theo quy định;

  - Chi phí quản lý BHXH, bảo hiểm thất nghiệp;

  - Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với NLĐ được hưởng chế độ BHXH theo quy định.

  Vấn đề đầu tư quỹ: Theo Điều 92 Luật BHXH quy định các hình thức đầu tư gồm:

  - Mua trái phiếu Chính phủ.

  - Gửi tiền, mua trái phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi tại các ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt theo xếp loại tín nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  - Cho ngân sách nhà nước vay.

  Quyền lợi của NLĐ nước ngoài khi tham gia BHXH:

  Công ty của bạn có lao động (trong đó có người nước ngoài), khi họ thắc mắc về quyền lợi của họ, bạn cần giải thích đầy đủ cho họ.

  NLĐ sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHXH nếu tham gia BHXH đầy đủ theo quy định như hưởng lương hưu (nếu đủ điều kiện) hoặc hưởng trợ cấp BHXH một lần.

  Việc hưởng trợ cấp BHXH một lần được giải quyết như sau: Trong thời hạn 10 ngày tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thời điểm giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực (tùy thuộc điều kiện nào đến trước) mà NLĐ không tiếp tục làm việc theo hợp đồng lao động hoặc không được gia hạn giấy phép, NLĐ có yêu cầu hưởng BHXH một lần nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan BHXH.

  Trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho NLĐ, trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  VÕ HÀ

  Nguồn PLO: https://plo.vn/tien-cua-nguoi-tham-gia-dong-bhxh-se-duoc-quan-ly-the-nao-post677058.html