Tiền cho giáo dục đi về đâu?

Báo cáo “Giáo dục Việt Nam - Đầu tư và Cơ cấu Tài chính” của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cung cấp những con số thú vị mà nếu phân tích kỹ, có lẽ các nhà hoạch định chính sách giáo dục sẽ thay đổi quan điểm đang theo đuổi.