Tiệm salon dành cho người khuyết tật

Đối với hầu hết mọi người, đến tiệm salon để cắt tóc là một điều dễ dàng. Thế nhưng, đối với người khuyết tật đây là một việc tương đối khó khăn. Thành phố Seoul, Hàn Quốc đã mở ra những tiệm salon đặc biệt được thiết kế dành riêng cho họ.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tiem-salon-danh-cho-nguoi-khuyet-tat-124669.htm