Tịch thu 8 xe ô tô Việt kiều NK

(HQ Online)- 8 xe ô tô nhập khẩu (NK) theo diện tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương vi phạm tại Hải quan Hải phòng đã được cơ quan chức năng tịch thu.

Công chức Hải quan kiểm tra xe ô tô NK. Ảnh: T.H.

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, thời gian qua đơn vị đã tăng cường công tác điều tra, xác minh, xử lí xe ô tô NK theo diện tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương có hành vi vi phạm.

Từ đầu năm 2014 đến nay, đơn vị đã phát hiện 8 trường hợp vi phạm. Cục Hải quan Hải Phòng đã tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng ra quyết định tịch thu sung công quỹ Nhà nước 8 xe ô tô trên.

Ngoài ra, Hải quan Hải Phòng đang hoàn thiện điều tra, xác minh, phân loại hồ sơ để tiến hành các biện pháp xử lí 5 xe ô tô khác không đủ điều kiện NK, chủ sở hữu có đơn đề nghị được tái xuất.