Tích cực vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa

Đồn BP cửnhiệm a khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) đứng chân trên địa bàn xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên. Ngoài việc thực hiện tốt vụ chính trị bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo, kiểm soát cửa khẩu, đồn còn vận động nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa BĐBP Kiên Giang với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Địa bàn đồn phụ trách có 1.337 hộ với trên 6.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Khmer chiếm 52,2% dân số. Dân cư ở đây sống tập trung ven quốc lộ, một bộ phận sống gần đường biên giới, chủ yếu làm nghề nông, chăn nuôi và buôn bán, trao đổi hàng hóa nông hải sản qua lại biên giới. Từ tình hình trên, Đảng ủy, Ban chỉ huy đồn luôn xác định, ngoài việc phải thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo, còn phải đẩy mạnh công tác vận động quần chúng trên địa bàn. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động và tổ chức cho nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự xóm, ấp khu vực biên giới”. Hàng năm, Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn vị cùng với địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp, chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, từng bước xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong nhân dân. Bước đầu thực hiện phong trào, do điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, trình độ nhận thức và đời sống của nhân dân còn thấp, nên việc triển khai gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với sự phối hợp chặt chẽ, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, đơn vị và chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn đã tích cực tuyên truyền xây dựng ý thức cộng đồng, làm cho nhân dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đời sống văn hóa và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, để tự giác, tích cực tham gia. Trong những năm qua, tranh thủ nguồn kinh phí của trên, kết hợp với việc vận động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân và các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, đồn đã cùng với địa phương xây dựng trên 100 căn nhà “Đại đoàn kết”, nhà Chính sách 134, nhà theo Quyết định 160 của Chính phủ; tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho 15 hộ dân vay vốn chăn nuôi; xây dựng một điểm trường tại ấp Xà Xía trị giá 270 triệu đồng; thành lập và duy trì thường xuyên 2 điểm đọc báo trong dân. Hàng năm, đồn đều tham gia tổ chức họp xét đề nghị công nhận Gia đình văn hóa, bình xét đề nghị hỗ trợ cất nhà, vay vốn chăn nuôi, đồng thời đề nghị trên khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa và “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự xóm, ấp khu vực biên giới”, lựa chọn xây dựng điển hình tiên tiến và nhân rộng ra toàn địa bàn. Từ cách làm trên, hàng năm danh hiệu Ấp văn hóa, Gia đình văn hóa trên địa bàn đồn phụ trách luôn đạt tỉ lệ cao. Riêng năm 2010, có 75% ấp đạt danh hiệu văn hóa, trên 85% gia đình đạt danh hiệu văn hóa, 73 hộ dân sinh sống gần đường biên giới tự nguyện tham gia ký kết bảo vệ 14,5km đường biên và 9 cột mốc, nhiều hộ gia đình đăng ký giữ gìn trật tự xóm, ấp. Vì vậy, những dấu hiệu liên quan đến an ninh biên giới, đường biên, cột mốc đều được người dân báo cho đồn BP hoặc chính quyền địa phương kịp thời xử lý, giải quyết. Trong hai năm 2009, 2010, đồn BP cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đã được người dân báo 132 tin, trong đó 98 tin có giá trị, phục vụ tốt cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Do làm tốt công tác vận động quần chúng, nên hầu hết nhân dân nơi đồn phụ trách chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi, các thiết chế văn hóa luôn được giữ vững, phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao phát triển tốt, bộ mặt nông thôn đổi thay theo chiều hướng tích cực. Đặc biệt, quần chúng nhân dân sinh sống trên khu vực biên giới luôn gắn bó, tin tưởng và nhiệt tình giúp đỡ BĐBP trong đấu tranh, giữ gìn chủ quyền, an ninh biên giới. Mai Tưởng