Tích cực tìm kiếm tàu cá và ngư dân mất tích trên biển Bình Thuận

Công tác tìm kiếm tàu cá BTh 97487 Ts đang được các lực lượng tiếp tục triển khai. Hiện nay tại hiện trường có tàu biên phòng 111901, tàu cảnh sát biển 7011, tàu sa 43 cùng 6 tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Thuận tham gia tìm kiếm.

Bên cạnh đó, các tàu biên phòng tiếp tục duy trì thông tin liên lạc với các tàu cá trên biển, yêu cầu hỗ trợ khi phát hiện các dấu hiệu liên quan. Tại hiện trường hiện nay, thời tiết thuận lợi cho các lực lượng triển khai công tác tìm kiếm. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục huy động 3-5 tàu cá của Ngư dân Phú Quý và Phan Thiết trực tiếp đến hiện trường tham gia tìm kiếm./.

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tich-cuc-tim-kiem-tau-ca-va-ngu-dan-mat-tich-tren-bien-binh-thuan