Tích cực hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Online - Sáng 17-5, Cục Kỹ thuật Quân khu 9 tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) lần thứ nhất, năm 2017 với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện AT-VSLĐ để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”.

Thời gian qua, công tác AT-VSLĐ trong ngành Kỹ thuật Quân khu 9 đã có nhiều chuyển biến tích cực, trách nhiệm về phòng ngừa và khắc phục các nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của các cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động và người lao động từng bước được nâng lên.

Tích cực hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động - Ảnh 1

Thao diễn kỹ thuật xử lý tình huống cháy nổ.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Cục Kỹ thuật Quân khu 9, tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vẫn còn diễn biến phức tạp. Một số ngành nghề tiềm ẩn nguy cơ mất AT-VSLĐ còn cao như: Thu hồi, xử lý đạn dược cấp 5; bảo dưỡng, sửa chữa đạn dược; bảo đảm kỹ thuật trong diễn tập. Công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật về AT-VSLĐ ở một số đơn vị chưa đạt hiệu quả cao; công tác huấn luyện an toàn chưa sát yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ.

Hưởng ứng Tháng hành động về AT-VSLĐ, ngành Kỹ thuật Quân khu 9 tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về AT-VSLĐ; chăm lo, cải thiện điều kiện lao động; rà soát, bổ sung nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động và phòng chống cháy, nổ tại các đơn vị; tổ chức tốt các hoạt động thực hành diễn tập, thao diễn xử lý sự cố AT-VSLĐ…

Tin, ảnh: HỒNG HIẾU