Tích cực hỗ trợ người dân nâng cao chất lượng cuộc sống

Sáng 15/7, UBMTTQ Việt Nam TP. Bà Rịa tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam TP. Bà Rịa nhiệm kỳ 2019-2024 và sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022.

Từ năm 2019 đến nay, MTTQ các cấp của TP. Bà Rịa đã tổ chức nhiều đợt giám sát, hội nghị phản biện, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra từ 160-700%. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các phường, xã và Ban Công tác Mặt trận, khu dân cư đã thực hiện 203 mô hình, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Cùng với các ngành hỗ trợ, TP.Bà Rịa đã xây tặng 7 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 9 căn trị giá hơn 1,1 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách. UBMTTQ các cấp đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 5 tỷ đồng; xây tặng 38 căn nhà đại đoàn kết trị giá hơn 2,6 tỷ đồng, sửa chữa 103 căn trị giá hơn 1, 3 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ khó khăn.

THI PHONG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202207/mttq-tp-ba-ria-tich-cuc-ho-tro-nguoi-dan-nang-cao-chat-luong-cuoc-song-955500/