Tia laser sẽ làm nên cuộc cách mạng công nghệ vũ trụ 2020

Một sứ mệnh không gian mới áp dụng trên tia laser hứa hẹn sẽ làm nên chuyện vào năm 2020.

Tia laser sẽ làm nên cuộc cách mạng công nghệ vũ trụ 2020 - Ảnh 1

Một công nghệ tiên tiến đã được Cơ quan Vũ trụ Châu Âu lên dự án và sẽ cho vận hành vào năm 2020.

Tia laser sẽ làm nên cuộc cách mạng công nghệ vũ trụ 2020 - Ảnh 2

Theo dự án, dòng tia laser chứa các dữ liệu từ thiết bị không gian sẽ được phóng thẳng xuống trung tâm dữ liệu vũ trụ của cơ quan vũ trụ Châu Âu.

Tia laser sẽ làm nên cuộc cách mạng công nghệ vũ trụ 2020 - Ảnh 3

Cụ thể, nguồn laser này hoạt động trong vùng quỹ đạo giữa mặt trăng và Trái Đất, sẽ "đóng gói" toàn bộ dữ liệu từ các trạm không gian, vệ tinh thuộc Châu Âu khi khám sát các vấn đề như hình ảnh radar, nhiệt độ, bản đồ hồng ngoại mặt trăng, cấu trúc nội thất mặt trăng... và gửi thẳng về Trái Đất.

Tia laser sẽ làm nên cuộc cách mạng công nghệ vũ trụ 2020 - Ảnh 4

Công nghệ laser mới này hứa hẹn sẽ mở ra kỷ nguyên truyền tải dữ liệu đỉnh cao tận dụng lợi thế từ kỹ thuật quang học.