Ti vi "hàng chuẩn"

    Báo VTC News
    Gốc

    (VTC News) - Hàng chất lượng cao có khác, sống động và hấp dẫn như thật.

    AQ (funnyplace.org)

    Nguồn VTC: http://vtc.vn/65-218305/video-hai/ti-vi-hang-chuan.htm