Ti vi ảnh hưởng đến bạn thế nào?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nếu xem quá nhiều tivi sẽ khiến bạn tăng cân không mong muốn. Tất cả là vì bạn đã dành quá ít thời gian cho hoạt động thể chất ấy mà.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=36&NewsId=81333