Tỉ phú “gió” ở Ấn Độ

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Điện gió đã từng cứu nhà máy đầu tiên của ông Tulsi Tanti. Giờ đây, nhà tỉ phú Ấn Độ 50 tuổi đang muốn tận dụng năng lượng này để cứu thế giới, trở thành một người hùng của phong trào sử dụng năng lượng tái tạo toàn cầu

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/the-gioi/221023.asp