Tỉ lệ tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT tăng cao

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chiều 11-6, nhiều địa phương khu vực ĐBSCL đã công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2008. Hầu hết tỉ lệ tốt nghiệp cả hai hệ phổ thông và bổ túc đều tăng so với năm 2007, chỉ một vài địa phương giảm nhưng không nhiều.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=66909