Tỉ lệ tảo hôn lên tới 60%

Đó là thông tin được chia sẻ tại "Hội thảo quốc gia về tình trạng tảo hôn ở Việt Nam" do Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động thương binh xã hội, Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ y tế và Ủy ban Dân tộc miền núi tổ chức ngày 25/10.

Theo kết quả điều tra thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2015, tỷ lệ tảo hôn chung trong dân tộc thiểu số là 26,6%. Cá biệt có dân tộc tỷ lệ tảo hôn cao tới 50-60%.

Tỷ lệ tảo hôn cao nhất thuộc các dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội rất khó khăn như: Mông, Xinh Mun, La Ha, Gia Rai, Bru Vân Kiều... Tỷ lệ tảo hôn cao đồng thời cũng là dân tộc có tỷ lệ hộ nghèo cao.

Tảo hôn, đói nghèo khiến trẻ em, nhất là trẻ em gái không được đến trường. Nhiều gia đình chỉ để con biết chữ rồi cho nghỉ học. Mặc dù chính quyền địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp nhưng gặp những rào cản do nhận thức của bà con.

Toàn cảnh Hội thảo

Ông Nguyễn Văn Tân - Phó Tổng cục trưởng phụ trách (Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình) cho biết, tảo hôn là vi phạm quyền con người. Giải quyết tình trạng tảo hôn là một trong những giải pháp góp phần giảm nghèo, thúc đẩy bình đẳng giới và quyền con người cũng như góp phần duy trì sự bền vững của phát triển kinh tế xã hội cho cộng đồng và quốc gia.

Tại hội thảo, các tham luận đều thống nhất cần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi trong hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường hoạt động tư vấn, can thiệp, tăng khả năng tiếp cận thông tin và huy động sự tham gia của cộng đồng để ngăn ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết...

Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi trong hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số; phấn đấu mỗi năm giảm bình quân 2%-3% số cặp tảo hôn và 3%-5% số cặp kết hôn cận huyết thống; Đến năm 2025 phấn đấu ngăn chặn, hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số.

Trang Thu