Tỉ lệ chênh lệch bé trai, bé gái tới 32 triệu người

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    AFP ngày 10-4 đưa tin, Trung Quốc sẽ mất cân bằng giới nghiêm trọng nếu tình trạng nạo phá thai nhằm có con trai không được ngăn chặn...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.tinquocte.55572.qdnd