Thuyền trưởng Lê Văn Một - Huyền thoại trên biển đông

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Trong cuốn “Thuyền trưởng tàu không số đầu tiên trên biển Đông” Nhà xuất bản Trẻ năm 2006, nhà báo Nguyễn Trọng Xuất có viết: “Là “dân Tây”, học trường Tây nhưng khi Việt Nam bước vào kháng chiến, ứng xử của Lê Văn Một đậm nét văn hóa Việt, hơn nữa là văn hóa mang đặc thù tính cách Nam Bộ: yêu nước nồng nàn, cởi mở, dám dấn thân, lăn vào thử thách, sẵn sàng chấp nhận hy sinh để giành chiến thắng”.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/tulieu/2008/11/67820.cand