Thủy Top: Õng ẹo và chiều người tình

"Tôi mà yêu ai thì cũng hết lòng. Ví dụ người ta thích ăn món gì thì tôi sẽ tập nấu cho bằng được".

Clip "Tôi mong một ngày" do Thủy Top trình bày.

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!

Sơn Hà
Ảnh: Chí Linh