Thủy Top dám đương đầu với thị phi xã hội

[Kênh14] - Đối với cô bạn này, việc vượt qua các vòng thi của Sao Mai Điểm Hẹn không quan trọng bằng việc dũng cảm dám thi, dám đương đầu với thị phi xã hội, dám vượt qua bản thân và dám đón nhận kết quả bất kể thế nào.